FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कार्य बिभाजन नियमावली २०७५ ७५/७६ 07/11/2019 - 13:14 PDF icon कार्य बिभाजन नियमावली २०७५.pdf
कार्य सम्पादन नियमावली २०७५ ७५/७६ 07/11/2019 - 13:12 PDF icon कार्य सम्पादन नियमावली २०७५.pdf
कार्यपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्र कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/11/2019 - 13:11 PDF icon कार्यपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्र कार्यविधि २०७५.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७५ ७५/७६ 07/11/2019 - 13:09 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७५.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/11/2019 - 13:07 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७५/७६ 07/11/2019 - 13:06 PDF icon पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०७५ ७५/७६ 07/11/2019 - 13:00 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०७५.pdf
बिनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 07/11/2019 - 12:58 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७५.pdf
बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/11/2019 - 12:57 PDF icon बैठक ससंचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 07/11/2019 - 12:56 PDF icon सहकारी ऐन २०७५.pdf

Pages