FAQs Complain Problems

बसाई सराई

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पन्जिका अधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • हस्त लिखित निवेदन
  • बसाई वा सराई गर्दा सम्बन्धित वडाको सिफारिस 
  • सराई गर्नेको पारिवारिक बिवरण 
  • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिप 
प्रक्रिया: 
  • सराई दिने वडा कार्यालयको सिफारिस 
  • बसाई गर्दा पारिवारिक बिवरण