FAQs Complain Problems

वडा नं. ५ मझगावां

यस गाउँपालिकाको वार्ड नं. ५ साबिकको मझगावॉ गाउँ बिकास समितिका १ देखि ९ सम्मका वार्डहरूलार्इ मिलाएर बनार्इएको हो । यस वार्डको कुल जनसंख्या ५६०६ रहेको छ, जसमध्य २८०९ पुरूष तथा २७९७ महिला रहेका छन् । यस वार्डमा कुल ८५१ घर परिवार छन ।

Population: 
५६०६
Ward Contact Number: 
९८१२९२१५११

वडा पदाधिकारी बिवरण

वडा सचिव
वडा अध्यक्ष
वडा सदस्य
वडा सदस्य
वडा सदस्य
वडा सदस्य