FAQs Complain Problems

वडा नं. ६ बोगडी

यस गाउँपालिकाको वार्ड नं. ६ साबिकको बोगडी गाउँ बिकास समितिका १,२,३ र ६ वार्डहरूलार्इ मिलाएर बनार्इएको हो । यस वार्डको कुल जनसंख्या ५२७० रहेको छ, जसमध्य २७५६ पुरूष तथा २५०७ महिला रहेका छन् । यस वार्डमा कुल ७२५ घर परिवार छन ।

Population: 
५२७०
Ward Contact Number: 
९८५७०५९२१३

वडा पदाधिकारी बिवरण

वडा सचिव
वडा अध्यक्ष
वडा सदस्य
वडा सदस्य
वडा सदस्य
वडा सदस्य
कार्यालय सहयोगी