FAQs Complain Problems

सम्बन्ध विच्छेद

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पन्जिका अधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • हस्त लिखित निवेदन
  • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
  • सम्बन्ध कायम भएको प्रमाण 
  • अदालतको फैसला 
प्रक्रिया: 
  • सूचना फारम